Sayfa Gösterimi : 261

ÇEVİRİ İÇİN TANITIM

Anasayfa \ ÇEVİRİ İÇİN TANITIM

27
Nis.

Düzce Üniversitesi Türk Dili öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTÖMER) Eylül-2013 tarih ve 28758 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.

Vizyon

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak.

Faaliyet Alanları

  1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
  2. Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  3. Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil eğitimi ve öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek.

Merkezin Görevleri

1.Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak,

2. İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak,

3.Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı eğitimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak,

4.Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek,

5.Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına kısa süreli Türkçe kursları düzenlemek,

6.Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak,

7.Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek,

8.Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak,

9.Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek,

10.Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek,

11.Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler ile Düzce ve civarında yaşayan yabancı uyruklu öğrenci, akademisyen ve çalışanlara talepleri halinde Türkçe öğretmek.

12.Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

13.Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

14.Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil eğitimi ve öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek.

×